Technologické celky

Program společnosti v oblasti technologických celků

Nosným programem společnosti v oblasti technologických celků a jejich částí se týká výroby ocelových dílů technologických celků. Těžištěm součastné činnosti je výroba a obrábění ocelových nosných konstrukcí pro zařízení kompresoroven, chladírenských zařízení, papírenských strojů, dále teplovodních kotlů pro různé zákazníky v tuzemsku i zahraničí včetně EU.

Certifikace pro výrobu technologických celků

Pro výrobu ocelových konstrukcí je společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně jakosti svařování dle ČSN EN ISO 3834 – 2:2006, včetně přílohy č.1 pro metody svařování 111, 135, 136, výrobkové normy ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, pro základní materiály skupiny 1, 3, (podle TNI CEN ISO/TR 15608) .

Dále vlastní Certifikát pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090 – 2, specifických požadavků TKP 19 SŽDC a kapitoly 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC 4, včetně příloh pro:

Výše uvedené konstrukce mohou být provedené svařováním a mechanickými spoji:

Dále vlastní Certifikát systému řízení výroby pro Konstrukční kovové stavební díly do provedení E X C 4. ( posouzení s hlediska určené normy ČSN EN 1090-1:2010 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců)

Základ kvality práce

Základem pro naší vysokou kvalitu práce je kvalifikovaný, odborně způsobilý personál s mnohaletou praxí v oboru výroby a montáže ocelových konstrukcí a pečlivý výběr spolupracujících firem a dodavatelů materiálů.

Na všech stavbách společnosti je kladena priorita na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována zavedením systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2009 , systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka.

Ukázka Realizací

Oprava mostních objektů Lovosice - Litoměřice
Frýdlant, most u autokempu II
Teplovodní kotle