Pozemní stavitelství

Nabídka činností v oboru pozemního stavitelství

Nabídka činností společnosti MPS v oboru pozemního stavitelství se týká hlavně stavby výrobních a skladových hal a staveb občanské vybavenosti, včetně jejich rekonstrukcí a statického zajištění.

Provádíme stavby protihlukových a clonících stěn a atrií, sportovních hřišť a stavby a rekonstrukce letištních drah. Dále provádíme sanace zdiva, kleneb, opěrných a zárubních zdí, injektáže zdiva a základů. Pro používání speciálních technologií a materiálů vlastní společnost osvědčení o proškolení pracovníků.

Základ kvality práce

Na všech stavbách společnosti je kladena priorita na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována zavedením systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2009 , systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka.

Ukázka Realizací

Most Martinice
Rekonstrukce místních komunikací Dubany
Mosty Kladina