Ocelové konstrukce

Program společnosti v oblasti ocelových konstrukcí

Nosným programem společnosti v oblasti ocelových konstrukcí je jejich výroba a dílenská a staveništní montáž. Těžištěm součastné činnosti je výroba a montáž mostů pro železniční a silniční stavitelství. Dalším významným segmentem sortimentu jsou části technologických celků papírenského průmyslu dodávané do zahraničí včetně EU. Dále se vyrábí a montují stavební OK a to v širokém sortimentu od ocelových skeletů průmyslových objektů až po kotevní techniku průmyslových konstrukcí.

Certifikace pro výrobu ocelových konstrukcí

Pro výrobu ocelových konstrukcí je společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 včetně jakosti svařování dle ČSN EN ISO 3834 – 2:2006, včetně přílohy č.1 pro metody svařování 111, 135, 136, výrobkové normy ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, pro základní materiály skupiny 1, 3, (podle TNI CEN ISO/TR 15608) .

Dále vlastní Certifikát pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090 – 2, specifických požadavků TKP 19 SŽDC a kapitoly 19 TKP MD ČR zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC 4, včetně příloh pro:

 1. nespecifikované železniční a silniční mosty a konstrukce mostům podobné
 2. železniční mosty v rozsahu přílohy certifikátu č.2
  • hlavní nosné části mostu
  • mostní provizoria
  • mostní závěry
  • zabetonované nosníky dle MVL 511
  • vedlejší nosné části, včetně ztužení
  • návěstní lávky a krakorce
 3. silniční mosty v rozsahu přílohy certifikátu č.3
  • hlavní nosné části mostu
  • mostní provizoria
  • zabetonované nosníky
  • vedlejší nosné části, včetně ztužení
  • portály dopravního značení
 4. staticky a dynamicky namáhané konstrukce pozemních staveb

Výše uvedené konstrukce mohou být provedené svařováním a mechanickými spoji:

Dále vlastní Certifikát systému řízení výroby pro Konstrukční kovové stavební díly do provedení E X C 4. ( posouzení s hlediska určené normy ČSN EN 1090-1:2010 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců)

Výrobní možnosti

Výrobní možnosti firmy jsou velmi rozsáhlé a jsou dány základními předpoklady pro výrobu, jako je zázemí společnosti. Základem je vytápěná výrobní hala o rozměrech 20 x 70 m osazená mostovými jeřáby umožňujícími manipulaci s břemeny do 35-ti tun. Svařovací zdroje až 650 A, dělení materiálu do tl. 50 mm plazmou a v neposlední řadě vybavením pro nýtování od průměru nýtů 16 mm do 24 mm.

Používané metody sváření jsou metody 111 - el. obloukem obalenou elektrodou, 135 - el. obloukem v aktivním plynu, elektroda drát a zejména metoda 136 - el. obloukem v aktivním plynu, elektroda trubička plněná kovovým práškem. Svářečský dohled ve společnosti vykonává kvalifikovaný evropský svářečský inženýr EWE jehož zástupcem je svářečský technolog EWT.

Vzhledem k zajišťování kompletních dodávek ocelových konstrukcí včetně povrchových protikorozních ochran disponuje společnost zařízeními pro její provedení a to včetně tryskání, metalizaci a nanášení barev vysokotlakým stříkáním.

Základ kvality práce

Základem pro naší vysokou kvalitu práce je kvalifikovaný, odborně způsobilý personál s mnohaletou praxí v oboru výroby a montáže ocelových konstrukcí a pečlivý výběr spolupracujících firem a dodavatelů materiálů.

Na všech stavbách společnosti je kladena priorita na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována zavedením systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2009 , systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka.

Ukázka Realizací

Stavební úpravy mostu Světce přes Mži u Tachova.
Oprava skladiště záložního materiálu v SSM Hradec Králové
Železniční Most Hostinné ČD výroba, montáž