Mostní provizoria

Výroba, montáž a pronájem mostních provizórií

Naše společnost se již řadu let zabývá výrobou, montáží a pronájem mostních provizórií (dále jen MP).

Pro správy silnic vyrábíme a osazujeme mostní provizoria MP 14 – dvoudílné mostní provizorium o celkové délce 14m, složené s dílů o délce 8 a 6m s nosností celku i jednotlivých dílů do 25 tun pro jednotlivé vozidlo

V současné době disponuje společnost 3. typy MP, které nabízí ke krátkodobému, ale i dlouhodobému pronájmu.

Vedle pronájmu, lze po dohodě zajistit kompletní přípravu osazení a demontáž.

Nabízené typy MP k pronájmu:

1ks MP lávka pro pěší - tonáž 2t

 • 3ks polí v délce 7m tj. celková možná délka 21m
 • průjezdná šíře 2m
 • šroubované spoje polí
 • celková váha MP v 21m 7.5t
 • tonáž MP 2t

2ks MP silniční – tonáž 50t

 • průjezdná šíře 3.7m
 • celková délka 13.3m
 • přemostění 12m
 • váha 17.5t
 • tonáž MP 50t
 • Tento typ MP lze vložit jako celek nebo lze vkládat po jednotlivých částech v místě / stavbě uložení (doba montáže dle okolností na stavbě cca. 4 dny)

1ks MP silniční – tonáž 16t

 • průjezdná šíře 3m
 • celková délka MP 9.2m
 • přemostění 9m
 • váha 8t
 • tonáž MP 16t
 • Tento typ MP lze pouze vložit jako celek (nerozebíratelná konstrukce)
Ukládání a dokončené uložení MP na stavbě mostu v Trotině na silnici 1. třídy Hradec Králové - Trutnov
Ukládání MP na stavbě v Hradci Králové
Ukládání MP na stavbě Jirny

Ukázka Realizací

II/101 Jirny, most ev.č. 101-076, mostní provizorium přes stávající most přes Jirenský potok v obci Jirny
Dočasné dopravní opatření – mosty ev. č. 34039-2 Mětice a 32710-1 Labské Chrčice