Výroba dílů MP pro ŘSD
II/101 Jirny, most ev.č. 101-076, mostní provizorium přes stávající most přes Jirenský potok v obci Jirny
Dočasné dopravní opatření – mosty ev. č. 34039-2 Mětice a 32710-1 Labské Chrčice