Oprava silnice III/3061 Prosetín Cejřov
Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 v katastru obce Korouhev na silnici III/35322
I/35 Mikuleč, most 35-104 přes polní cestu, stavební údržba
Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u Jaroměře
I/35 Borušov, oprava mostu ev.č. 35-113
Odstranění havárie mostu ev. č. 298-006 Bohumileč
1/16 Zlatá Olešnice, oprava propustku
Stavební úpravy mostu u lázní na Eliščině nábřeží v Hradci Králové