Oprava silnice III/3061 Prosetín Cejřov
Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 v katastru obce Korouhev na silnici III/35322
I/35 Mikuleč, most 35-104 přes polní cestu, stavební údržba
III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3
Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u Jaroměře
I/35 Borušov, oprava mostu ev.č. 35-113
III/33519 propustek, k.ú. Kamenná Lhota
Rekonstrukce mostu v ulici Nedbalova přes Hartský potok.