Lávka přes řeku Bystřici v Chlumci nad Cidlinou
Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017
I/35 Mikuleč, most 35-104 přes polní cestu, stavební údržba
Výroba dílů MP pro ŘSD
II/101 Jirny, most ev.č. 101-076, mostní provizorium přes stávající most přes Jirenský potok v obci Jirny
III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3
Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová, k. ú. Josefov u Jaroměře
I/35 Borušov, oprava mostu ev.č. 35-113