Dopravní stavitelství

Nabídka činností v oboru dopravních staveb

Nabídka činností společnosti MPS v oboru dopravních staveb se skládá nejen z novostaveb mostů a propustků, opěrných a zárubních zdí, ale velká pozornost je kladena na dodávku statického zajištění včetně sanace starších konstrukcí, jak železobetonových, tak kamenných. Zde, mimo injektáže a dalších metod s úspěchem používáme metodu výztužných kleštin firmy Heli, na kterou máme certifikát výrobce, která je řešením vhodným zvláště pro sanaci kleneb kamenných mostů.

Dále nabízíme opravu a výstavbu, podchodů, nadchodů, lávek pro pěší a to včetně přilehlých komunikací.

Pro tuto činnost vlastníme přílohu k certifikátu managementu kvality (příloha č. 2) obsahující přehled technologií u níž byla prokázána odborná způsobilost k zajištění kvality dle metodického požadavku Metodického pokynu Ministerstva dopravy – Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) ze dne 1.08.2008.

Pro:

Výroba, montáž a rekonstrukce ocelových mostních konstrukcí je uvedena v nabídce Ocelové konstrukce.

Základ kvality práce

Velký důraz je kladen na komunikaci a uspokojení potřeb zákazníka, poskytnutí komplexních služeb a na pružnost a rychlost reakce na jeho požadavky.

Na všech stavbách společnosti je kladena priorita na kvalitu díla. Tato kvalita je podporována a deklarována zavedením systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001: 2009 , systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008. Měřítkem těchto hodnot je pro nás vždy spokojenost zákazníka.

Ukázka Realizací

Most přes Chrudimku Drozdice
Oprava opěrné zdi na silnici III/33744 - Načešice
Most ČD na trati Jaroměř - Královec