Oprava mostních objektů Lovosice - Litoměřice


Stavba:
Oprava mostních objektů – úprava Okmostu, PKO, izolace, římsy, železniční svršek, nové ŽB římsy, gabionové zdi.
Realizace:
1.Q.2012 – 2.Q.2012
Objednavatel:
SŽDC s.o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem.
Kontaktní osoba:
Václav  Špinka
Finanční objem:
3.074.308,-Kč