Stavební úpravy mostu Světce přes Mži u Tachova.


Stavba:
Výroba a montáž OK, opravy, injektáže základů a opěr, osazení dřevěné mostovky
Realizace:
1.Q.2011 – 2.Q.2011
Objednavatel:
Město Tachov
Kontaktní osoba:
Ing. Otakar Franc
Finanční objem:
1 788 969,-Kč