Mosty Pařížov


Stavba:
Modernizace mostu ev.č. 340-002
Modernizace mostu ev.č. 340-003
Silnice II/340 v úseku mostů Pařížov
Kompletní realizace novostaveb mostních objektů z předpjatého betonu a realizace silnice v úseku mostních objektů.
Realizace:
2.Q.2010 – 1.Q.2011
Objednavatel:
M. SILNICE a.s.
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Lukeš ředitel odštěpného závodu
Finanční objem:
24 251 345,-Kč bez DPH