Oprava silnice III/3061 Prosetín Cejřov


Stavba:
Kompletní rekonstrukce komunikace včetně mostního objektu a propustků. Návrh technického řešení , výroba a osazení mostního provizoria včetně spodní stavby.
Objednavatel:
SUS Pardubického kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Synek
Finanční objem:
26 806 215,77 Kč bez DPH