Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou - Neodkladné opravy 2017


Stavba:
Odstranění uvolněných ocel. prvků původního ocelového mostu a následná rekonstrukce mostního provizoria spočívající v odstranění dodatečně přivařených plechů z mostovky,výměně poškozených podélníků, kompletní prohlídce všech prvků mostovky, vyčištění trapézového plechu a navaření nových výztužných plechů ze slzičkového plechu, včetně PKO
Realizace:
2.Q.2017 - 3.Q.2017
Objednavatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Kontaktní osoba:
Miroslav Dostál
Finanční objem:
2.110.874,- Kč