Lávka přes řeku Bystřici v Chlumci nad Cidlinou


Stavba:
Demolice původní lávky a následná výroba OK, protikorozní ochrana, doprava a montáž ocelové konstrukce mostu (délka nosné konstrukce lávky je 28,37 m) s ŽB mostovkou, ložisek, mostních závěrů, zábradlí a provedení spodní stavby
Realizace:
2.Q.2017 - 4.Q.2017
Objednavatel:
Město Chlumec nad Cidlinou
Kontaktní osoba:
Rostislav Zeman
Finanční objem:
5.594.487,- Kč