II/101 Jirny, most ev.č. 101-076, mostní provizorium přes stávající most přes Jirenský potok v obci Jirny


Stavba:
Montáž OK provizorního mostu včetně nutných zabezpečovacích prací v místě mostu ev.č. 101-076
Objednavatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Kontaktní osoba:
Jan Boček
Finanční objem:
1.814.361,- Kč