Výroba dílů MP pro ŘSD


Stavba:
Výroba a dodávka mostových dílců pro MMS vyráběných dle projektové dokumentace ( Mostky MMS 2005 )
Realizace:
2.Q.2008 – 3.Q.2011
Objednavatel:
Ředitelství silnic a dálnic Na Pankráci 56, Praha
Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Hekele
Finanční objem:
136.000.000,-Kč