Dočasné dopravní opatření – mosty ev. č. 34039-2 Mětice a 32710-1 Labské Chrčice


Stavba:
Výroba, protikorozní ochrana a montáž OK provizorních mostů, jejich osazení včetně nutných zabezpečovacích prací v místě havárie mostů ev. č. 34039-2 Mětice a 32710-1 Labské Chrčice.
Realizace:
1.Q.2016 – 2.Q.2016
Objednavatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Milan Skýba TDI
Finanční objem:
7.461.487,00 Kč