Ocelove konstrukce

Ocelové Konstrukce

Dopravní Stavitelství

Pozemní Stavitelství

Doprava a mechanizace

Naše Služby

Ocelové Konstrukce

Rozsáhlé výrobní možnosti, splňujeme normy ISO a ČSN, certifikace, profesionální a vyškolený personál..

Více Info

Dopravní Stavitelství

Rekonstrukce i stavba nových mostů, statické práce, kamenné i železobetonové konstrukce...

Více Info

Pozemní Stavitelství

Stavby protihlukových a clonících stěn, sportovních hřišť a dále provádíme sanace, podřezávání vlhého zdiva a další

Více Info

Technologické Celky

výroba a obrábění ocelových nosných konstrukcí pro zařízení kompresoroven, chladírenských zařízení, papírenských strojů ...

Více Info

Doprava a mechanizace

Autodoprava, jeřábnické prace, zemní práce, mechanizace

Více Info

Mostní provizoria

Výroba, montáž,demontáž a pronájem mostních provizorií

Více Info

Nejnovější Reference

Oprava silnice III/3061 Prosetín Cejřov
Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 v katastru obce Korouhev na silnici III/35322

Společnost MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. je stavební společnost se zaměřením - výroba, dílenská a staveništní montáž ocelových konstrukcí a provádění pozemních a silničních staveb, včetně silničních a železničních mostů, jejich oprav, rekonstrukcí a sanací. Společnost byla založena v roce 1994 se sídlem v Čepí u Pardubic.